Мали мистерии

Што е енергија?

Универзумот е составен од материја и енергија. Материјата е сè што има маса и зафаќа простор, па токму затоа е многу лесно да се разбере, но енергијата е малку поапстрактна.

Што е енергија?

Во физиката, енергијата е способноста да се заврши одредена работа или пак, да се направи промена во материјата. Со други зборови, количината на енергија која нешто ја поседува се однесува на неговата способност да предизвика нештата да се случат.

Енергијата има неколку важни карактеристики. Како прво, таа е секогаш „зачувана“ и не може да биде ни создадена ниту пак уништена. Но, таа може да биде пренесена помеѓу објекти и системи со интеракција на силите. На пример, енергијата од зеленчуците се префрла кон луѓето кои ги консумираат. Другата карактеристика на енергијата е дека таа доаѓа во повеќе форми и дека може да биде претворена од една форма во друга. Најчестите основни видови форми на енергија се кинетичката и потенцијалната енергија. Кинетичката енергија е енергијата на движењето, додека пак потенцијалната енергија е онаа која ја поседуваат објектите поради нивните позиции или конфигурации. На пример, топката има кинетичка енергија додека лета низ воздухот, додека пак чашата на маса има потенцијална енергија (па, доколку ја турнете од масата, гравитацијата ќе го забрза нејзиното движење и потенцијалната енергија ќе се претвори во кинетичка).

Постојат и други видови енергија како на пример, електрична, хемиска, топлинска, електромагнетна и нуклеарна.

Во раните години на 20-от век, научниците имале теорија дека масата и енергијата се интимно поврзани. Алберт Ајнштајн ја објаснил оваа теорија преку неговата позната равенка E=mc2 каде што „E“ се однесува на енергија, „m“ на маса и „c“ на брзината на светлината.

Одговорете

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s