Писмата од Мишима

Каде се загубивме?

Се загубивме во препотентност, заглавивме поради нечии ега, сексуални перверзии и фантазии, во премолчени вистини, плашејќи се од осудувањата од околината.