Истражување на вселената

Ајнштајн е повторно во право – сите објекти паѓаат на истиот начин!

Отсекогаш сум била фасцинирана од умот на Ајнштајн. Понекогаш дури и си замислувам какви сè откритија би можел да направи доколку живеел во денешно време, или пак во блиска иднина. Во комбинација со напредокот на технологијата, тој би можел да го разбере целиот универзум, можеби дури и целосно да го освои! Токму затоа и воопшто не ме чуди што уште една негова теорија е докажана од страна на модерните научници...

Незаборавни занимливости

Дејвид Тенант одлично ја објаснува Ајнштајновата теорија за релативноста

Во 1915 година, 36-годишниот физичар Алберт Ајнштајн ја објавил својата теорија за релативноста која се состоела од идејата дека гравитацијата помеѓу две објекти е предизвикана од искривувања во времето и просторот...