Мали мистерии

Дали науката може да предвиди како ќе изгледаат луѓето за 1.000 години од сега?

Од еволуциска гледна точка, 1.000 години за приматите не е многу долго време. Но, влијанието кое го имаме од промените во околината и развојот на технологијата е доволно драматично за луѓето со цел да се забележат видливи разлики.