Откривање на убавините на планетата

Прошетка на Матка

Кањонот Матка. Место кое секој жител на Македонија треба барем еднаш во својот живот да го посети.