Истражување на вселената

Забележано е раѓање на нова ѕвезда „во живо“

Астрономите со помош на 2 радио телескопи биле сведоци на клучна фаза во раѓањето на една масивна ѕвезда чиј процес траел 18 години.