Откривање на убавините на планетата

Прошетка низ Македонија: Орешенски водопади

Овие прекрасни водопади се наоѓаат во реонот Азот, највисоко под Солунска Глава во густа букова шума.