Твитер

Твитер портфолио: Раскажувачката @MsStorytElla

Ме бараше, нели? И не ме најде. А ти реков убаво. Поткрени ја седмата ѕвезда од небото и ѕирни во третата галаксија. На работ на времето сум.