Истражување на вселената

#АстроФотоНаДенот – Бурен почеток на нови ѕвезди

Оваа неверојатната фотографија е направена околу два степена јужно од познатата област каде што се формираат многу ѕвезди – Маглината Орион!

Како се формираат облаците?
Мали мистерии

Како се формираат облаците?

Облаците се формираат кога пареата од водата што испарува се издигнува кон атмосферата и кондензира во микроскопски честички, како прашина, земја и морска сол.