Истражување на вселената

#АстроФотоНаДенот – Бурен почеток на нови ѕвезди

Оваа неверојатната фотографија е направена околу два степена јужно од познатата област каде што се формираат многу ѕвезди – Маглината Орион!

Незаборавни занимливости

Пилот се искачува над бура, за да направи совршена фотографија од невремето

Овој спектакуларен поглед е од неговата кабина, на 11.200 метри над Пацифичкиот океан, јужно од Панама.

Истражување на вселената

#АстроФотоНаДенот – Прекрасната маглина Медуза

Исто како и митолошкото суштество по кое го добила своето име, таа се поврзува со драматична трансформација.

Истражување на вселената

#АстроФотоНаДенот – Необична, но прекрасна планетарна маглина

Таа е позната и како Јужна прстенеста маглина, чиј светлосен гас потекнува од надворешните граници на ѕвезда како нашето Сонце.